CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CUỘC THI "TÌM HIỂU VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU QUA MẠNG NĂM 2018"

MỜI THAM GIA KỲ 3:
Bắt đầu: 8h30 ngày 9/7/2018
Kết thúc: 16h00 ngày 22/8/2018