CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CUỘC THI "TÌM HIỂU VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU QUA MẠNG NĂM 2018"

CUỘC THI KẾT THÚC VÀO LÚC 16h NGÀY 04/11/2018. CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ HƯỞNG ỨNG CUỘC THI !

KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG CHUNG CUỘC SẼ ĐƯỢC BAN TỔ CHỨC CÔNG BỐ TRÊN WEBSITE