CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CUỘC THI "TÌM HIỂU VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU QUA MẠNG NĂM 2018"

KỲ I :
Bắt đầu: 8h30 ngày 02/4/2018
Kết thúc: 16h00 ngày 16/5/2018