DANH SÁCH ĐẠT GIẢI KỲ CHUNG CUỘC - CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU NĂM 2018

STT Họ Tên Ngày sinh Địa chỉ Đạt giải
1 Nguyễn Văn Đào

1/4/1964

Trường THCS Xã Quế Minh - Huyện Quế Sơn

Nhất
2 Huỳnh Yến Vi 10/10/2000

KP Ngọc Vinh - P. Điện Ngọc - TX Điện Bàn

Nhì
Nguyễn Thị Phương

4/4/1971

Trưởng Trường TH Đông Phú - H. Quế Sơn

Ba
4 Nguyễn Thanh Tùng

1/1/1989

Phòng VHTT Huyện Bắc Trà My

Ba
5 Nguyễn Công Tân

8/30/2001

Trường THPT Quế Sơn

Khuyến khích
6 Huỳnh Nhật Tiến

5/2/1999

Thôn Ngọc Vinh - P.Điên Ngọc - TX ĐiệnBàn

Khuyến khích
7 Võ Đức Hiếu 3/7/1988 Công ty Gỗ Minh Dương Chu Lai - H. Núi Thành Khuyến khích

DANH SÁCH ĐẠT GIẢI KỲ 3 - CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU NĂM 2018

STT Họ Tên Ngày sinh Địa chỉ Đạt giải
1 Nguyễn Thị Thanh Ngọc

25/8/1990

77 Trần Quý Cáp - Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam

Nhất
2 Hà Thị Phương Dung 25/4/1967

77 Trần Quý Cáp - Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam

Nhì
Hồ Xuân Hoàng

11/10/1988

Công an Huyện Tiên Phước

Ba
4 Huỳnh Thị Ngọc Anh

1/4/1989

77 Trần Quý Cáp - Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam

Ba
5 Huỳnh Nhật Tiến.

2/5/1999

Thôn Ngọc Vinh - P.Điên Ngọc - TX Điện Bàn

Khuyến khích
6 Nguyễn Thanh Tùng

1/1/1989

PVHTT Huyện Bắc Trà My

Khuyến khích
7 Nguyễn Nha Ny 1/10/1983 Hội LHPN Huyện Quế Sơn Khuyến khích

DANH SÁCH ĐẠT GIẢI KỲ 2 - CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU NĂM 2018

STT Họ Tên Ngày sinh Địa chỉ Đạt giải
1 Nguyễn Phương Thành 8/12/1989 15/33 Nguyễn Thái Học - P1- Tp Vĩnh Long Nhất
2 Nguyễn Văn Tài 01/05/1986 41 Trần Não - P.An Phú - Q2 - Tp Hồ Chí Minh Nhì
3 Lê Thị Xuân Diệu 21/01/2000 KP Quảng Gia - P.Điện Dương - TX Điện Bàn Ba
4 Đặng Thị Thương 03/05/2000 KP Hà Dừa - P. Điện Ngọc - TX Điện Bàn Ba
5 Nguyễn Phương Thùy 15/10/2000 Cổ An 3 - Điện Nam Đông - TX Điện Bàn Khuyến khích
6 Võ Văn Trung 16/04/2003 Ngã Tư Điện Ngọc - Điện Bàn Khuyến khích
7 Huỳnh Yến Vi 10/10/2000 KP Ngọc Vinh - P. Điện Ngọc - TX Điện Bàn Khuyến khích

DANH SÁCH ĐẠT GIẢI KỲ 1 - CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU NĂM 2018

STT Họ Tên Ngày sinh Địa chỉ Đạt giải
1 Huỳnh Yến Vi 10/10/2000 KP Ngọc Vinh - P. Điện ngọc - TX Điện Bàn Nhất
2 Lê Thị Xuân Diệu 21/01/2000 KP Quảng Gia- P.Điện Dương - TX. Điện Bàn Nhì
3 Huỳnh Nhật Tiến 2/5/1999 Điện Ngoc - Điện Bàn Ba
4 Huỳnh Đức Phước Sơn 21/10/2000 P. Điện Ngọc - KP Ngân Câu - TX. Điên Bàn Ba
5 Nguyễn Đặng Thiên Huy 27/07/2000 KP 2A - P. Điện Nam Bắc - TX. Điện Bàn Khuyến khích
6 Trương Thị Hạ 30/7/1990 Sở Tư Pháp Quảng Nam Khuyến khích
7 Hồ Tấn Dũng 19/11/1999 KP Quảng Gia- P.Điện Dương - TX. Điện Bàn Khuyến khích